Deze disclaimer legt onze verantwoordelijkheden uit met betrekking tot de diensten die worden geleverd via de website monserviceclient.net/nl-BE/. Lees de volgende disclaimer zorgvuldig door:

  1. Nauwkeurigheid van de inhoud: De informatie die wordt verstrekt op de website monserviceclient.net/nl-BE/ is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. monserviceclient.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of omissies die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de website.
  2. Links: De website monserviceclient.net/nl-BE/ kan links bevatten naar andere websites. Deze links kunnen gebruikers doorverwijzen naar andere sites. monserviceclient.net heeft geen controle over, noch enige verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van gekoppelde websites. Het bezoeken van deze andere websites is op eigen risico van de gebruiker.
  3. Onderbrekingen in de dienstverlening: monserviceclient.net geeft geen garantie dat de website continu en zonder fouten zal functioneren. Technische problemen, onderhoudswerkzaamheden of andere redenen kunnen leiden tot tijdelijke onderbrekingen of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de diensten. monserviceclient.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen van de dienstverlening.
  4. Gebruikersverantwoordelijkheid: Bij het gebruik van de website monserviceclient.net zijn gebruikers verantwoordelijk voor hun eigen handelingen. Gebruikers dienen zich te houden aan de geldende wetten en mogen zich niet bezighouden met lasterlijk, agressief of illegaal gedrag. monserviceclient.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de website door gebruikers.
  5. Wijzigingen in de inhoud: monserviceclient.net behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen of bij te werken. Dergelijke wijzigingen kunnen op de website worden aangekondigd. monserviceclient.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van dergelijke wijzigingen of updates van de inhoud van de website.
  6. Juridische disclaimer: De website monserviceclient.net/nl-BE/ en de inhoud ervan worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven. Voor zover toegestaan door de wet kan monserviceclient.net niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Bovenstaande disclaimer legt onze verantwoordelijkheden uit met betrekking tot de diensten die worden geleverd via de website monserviceclient.net/nl-BE/. We raden u aan deze disclaimer zorgvuldig door te lezen voordat u onze website gebruikt.